Comenzi telefonice
intre orele 9:00 - 16:00

0740 223 223


Geografie, manual pentru clasa a V-a
  1. Categorie: Manuale scolare dupa clase, Manuale scolare dupa materii
  2. Editura: Aramis
  3. ISBN: 978-606-706-619-7
  4. An aparitie: 2017
  5. Nr. pagini: 128
  6. Format: 260x205
  7. Cod: A1438
  8. Răsfoiește

29,99Lei

produse in stoc 1

PRODUS DISPONIBIL

Acest manual este realizat integral după o structură logică considerată optimă
pentru vârsta elevilor de clasa a V-a. Informaţiile ştiinţifi ce sunt actualizate şi
explicate ireproşabil, în propoziţii şi fraze scurte, adresate direct elevilor şi care
nu pun probleme de înţelegere. Majoritatea noţiunilor ştiinţifi ce sunt însoţite de
o bogată documentare (fotografi i, hărţi, grafi ce, tabele, texte etc.) şi de exerciţii
practice.

 Domeniile de conţinut din programă sunt împărţite în manual în mai multe
unităţi de învăţare, fi ecare unitate fi ind compusă din mai multe lecţii. Fiecare
lecţie este structurată în mai multe secvenţe sau secţiuni, în funcţie de competenţele
pe care urmează să le formeze şi de cunoştinţele pe care urmează să
le transmită, intitulate: Aminteşte-ţi!, Reţine, Exersează, Clubul micilor geografi
, Proiect în echipă
şi Ştiaţi că.

Vă garantăm: 
• Excepționala calitate a con ținutului 
• Competența recunoscută a au to rilor 
• Ținuta grafi că de excepție

• Prin structură, manualul are un pronunțat caracter interactiv. 
• Limbajul este adaptat vârstei elevilor. 
• Predomină activitățile de în vă țare centrate pe elevi. 
• Informația științifi că este actua lizată. 
• Manualul propune o mare va rietate de itemi pentru evaluare. 
• Cunoștințele și abilitățile dobândite de elevi sunt aplicate în situații de viață. 
• Elevii descoperă legăturile dintre geografi e și celelalte științe. 
• Realitățile geografi ce pot fi descrise de către elevi prin fo losirea unor
noțiuni din matematică și din alte științe, ceea ce îi conferă manualului un caracter
transdisciplinar. 
• Utilizarea calculatorului de către elevi în documentarea și investigarea
geografi că.

Contine CD cu editia digitala a manualului.
Dacă ai citit Geografie, manual pentru clasa a V-a, postează un review și ajută-i pe ceilalti să-și facă o părere corectă despre carte
Pentru a putea posta un review, trebuie să te autentifici !